Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej dnia 15 maja 2011 roku powołana została Rada Biznesu, której celem jest m.in. współpraca Wydziału z firmami z regionu. W skład Rady Biznesu wchodzą takie firmy jak: Abastra,  ABB, Accenture, ATOS Polska, CADExpert, Comarch, Ericsson, Fujitsu, HarmanLSI Software, Makolab, mBankMobica, GFT Poland, Transitions Technologies, Technitel, 9bits. Do głównych obszarów tej współpracy, mających przede wszystkim wpływ na jakość kształcenia studentów, zaliczyć można: